Hvem er vi

Sejs Svejbæk Borgerforening - hvem er vi?
Borgerforeningen blev stiftet i 1960.
Man startede med at danne en forening, som skulle sørge for gadebelysningen i Sejs og Svejbæk.


Borgerforeningen har altid kørt på frivillig basis, hvilket den stadig gør den dag i dag. Man har startet meget op under borgerforeningen i årenes løb. Tiderne ændrer sig, og vi har prøvet at følge med tiden, så vidt muligt.  Vi er faktisk en af de mest aktive borgerforeninger i kommunen, og det er jo dejligt.


I de seneste 20 - 25 år har vi således bl. a. været aktive omkring trafik og miljø i området. Vi var for mange år siden - før cykelstien i vores område -  rundt i andre byer af vores størrelse, og fik derfra gode idéer til eks. cykelsti igennem byen. Dette blev gennemført på baggrund af tegninger og forslag fra Borgerforeningen.   


Vi talte om miljøet, men ingen gjorde noget ved det. Ikke før ideen opstod om SKOVRENSNING. For hvem svinede på alle vore veje til området, det kunne ikke kun være turister. Så SKOVRENSNINGEN blev en realitet i 1990, og siden og hvert år i april kalder vi sammen til skovrensning. Der kommer hvert år ca. 30 personer,  som hjælper naturen af med 25 - 30 sække affald. 


Teaterafdelingen har også stor tiltrækning på borgerne, og det er både børneteater og voksenteater. Vi opfører et børnestykke om efteråret med ca. 30 børn på scenen. Ved  vore store musicals, hvor det er de voksne, som spiller,  er der ca. 35 personer på scenen ad gangen.  


Kunstudstilling har vi nu afholdt siden 1983, først på Sejs skole i efterårsferien, hvor 15 - 20 lokale kunstnere udstillede deres værker. Efterfølgende er kunstudstillingen flyttet til Multihuset.  Der er mange kunst-arter repræsenteret og vi er så stolte over at andre kunstklubber og galleriejere kommer til vor udstilling for at finde emner til deres udstillinger.  


Vi afholder ud over disse arrangementer også bankospil hele vinteren. Fastelavnsfest i februar måned,  hvor både børn og voksne slår "katten af tønden". Skt. Hans bål på Valdemars Vig, hvor der kommer ca. 3 - 400 mennesker. 


Vi har også haft en sag kørende med BaneDanmark, hvor de har lukket for overgangen ved Stoubjergvej til hede området ved Sindbjerg og Stoubjerg. Her samlede vi 750 underskrifter sammen fra borgerne, men desværre forgæves.  


Fonden i Idrætsklubben byggede i 2006 klubhuset større og fik dermed et multihus, hvor vi var inviteret til at leje os ind. Dette gjorde vi med 1 mill. i hånden fra Silkeborg kommune,  og vi har dermed stor glæde af de skønne lokaler, som vi benytter flere gange om ugen. 


Vi deltager så vidt muligt i alle de møder,  der er i forskellige regi, som omfatter vort område.


 

Vores samarbejds partner