Forsiden. Det er her set sker.

                                

                              Sidste nyt fra borgerforeningen


BANKOSPIL


Torsdag den 21. marts er sidste gang med vores bankospil i denne vintersæson – vi satser på at starte op igen til oktober.

TAK til alle dem der har støttet os vinteren igennem.GENERALFORSAMLING


Torsdag den 14. marts afholdt vi vores ordinære generalforsamling og der var mødt ca. 30 op.
Formandsberetning og regnskab for 2023 blev vedtaget.

Bestyrelsen ville gerne at kontingentet kunne forhøjes med 25 kr. om året for både enkelt- og husstandsmedlemmer. Dette blev vedtaget, og dvs. at fra og med 2025 bliver kontingent for enkeltmedlem 125 kr. og for husstandsmedlemmer 200 kr.


På valg var:


Formand Maja H. Gulbæk, som blev genvalgt for 2 år.

Hans Jochumsen genvalgt for 2 år.

Linda N. Jensen genvalgt for 2 år.

Karsten S. Jensen genvalgt for 2 år.

Anne Grethe Gylling ønskede ikke genvalg og der var desværre ingen, som bød ind. Derfor gav generalforsamlingen  bestyrelsen mandat til selv , at få
”pladsen” besat for 1 år.


Teater – RONJA RØVERDATTER


I weekenden den 20. og 21. april 24 opfører vores teaterafd. musicalen ”Ronja Røverdatter”. 23 børn og voksne har øvet sig flere måneder på dette stykke.
Vi opfører det den 20. april kl. 14.00 og kl. 18.30 i klubhushallen, søndag den 21. april opføres det kl. 14.00.

Lige efter stykket afsløres det, hvem der har vundet ”Christineprisen 2023”.
Se indstikket i bladet omkring denne mulighed for teater her i Sejs-Svejbæk.
Billetter kan kun købes ved indgangen.


CHRISTINE PRISEN 2023


I sidste udgave af foreningsnyt  (01/24)skrev vi om de 7 kandidater til Christine prisen 2023. se evt. begrundelsen for opstilling i denne udgave. 


I februar udgaven har vi stemmesedler til alle borgere på 18 år og derover, som kan stemme på én af de opstillede, som man mener skal vinde Christineprisen 2023. Christineprisen er et skulderklap til vedkommende, eller til en gruppe.

Der kan stemmes én gang pr. borger, med angivelse af navn og adresse.


Der kan stemmes hele marts måned, tirsdag den 2. april slutter afstemningen.


Der vil blive sat stemmekasser op ved Slagter Bo,  Rema 1000 og Klubhus cafeen. Men er også velkomment il at ligge sin stemmeseddel i postkassen på Enebærvej 22 (Maja Guldbæk). 


De opstillede kandidater er følgende:


Kandidat nr. 1: Sejs-Svejbæk menighedspleje v. Anette Kold
(For indsats til glæde for rigtig mange i vores dejlige sogn).


Kandidat nr. 2: Sejs- Svejbæk lokalråd v. Niels Møller
(For en stor indsats og med det mål for øje, at skabe de bedste rammer for os alle).


Kandidat nr. 3: Svejbæk vandværk v. Torben L. Jensen
(For den store indsats den gruppe har gjort for borgerne i Svejbæk igennem årene).


Kandidat nr. 4: Sejs Spejderne v. Ida Raabjerg
(For hendes store indsats i Sejs spejderne og en veldrevet spejderhytte).


Kandidat nr. 5: Team Ron v. Ron og Ulrikke Levenhagen
(For alle de arrangementer, der bliver foreaget igennem et år, småkagebagning, udendørs cafe mm).


Kandidat nr. 6: Camilla Damgaard og Anette Bøge
(For indsatsen med at skaffe Sejs-Svejbæk julebelysning).


Kandidat nr. 7: Kjeld Melgaard Kristensen
(For hans rigtige store arbejde i SSIF igennem mere end 50 år).------------------klip---------------------klip-------------------klip -----------------


Christine prisen 2023:


Jeg /Vi stemmer på : Kandidat nr.:__________


Mit / vores navn:  ___________________________________________________________


Adresse:__________________________________________________________


    ***********************************************************


 


**********************************************************


                Generel info om Sejs Svejbæk BorgerforeningVi har faste arrangementer hvert år. Fastelavnsfest for hele familien. Teaterforestilling med glade amatører, som bor her i byen.
Skovrensning som vi startede i 1987 og stadig afholder en gang om året i slut april/start maj. Vi hjælper alle indfaldsvejene til området af med skraldet langs vejene.

Skt. Hans aften med bål på Valdemars vig.

Torvedag sammen med de lokale forretninger - en dag hvor vi forsøger at få flere lokale foreninger til at deltage også og prøve, at få folk herude til at handle lokalt netop den dag.

Julemarked og kunstudstilling også med børnekunst. Bankospil hver torsdag i vintermånederne. Og stort julebankospil med skænkede gevinster.
Alle er velkommen til at deltage i vores arrangementer. Medlemmer vil altid få rabat hvis vi kræver indgangsgebyr.
Vi synes selv vores årlige kontingent er til at overkomme: 100 kr. for enkeltmedlemmer og 175  kr. for husstandsmedlemmer ( mor – far og alle hjemmeboende børn under 18 år).

1. – mobil pay 82318
2. - bankoverfører på Reg.1551 - konto 8025037

HUSK NAVN og ADRESSE eller MEDLEMSNR.


BESTYRELSEN i BORGERFORENINGEN


Formand : Maja H. Gulbæk……………….……………………….tlf: 28682066

Kasserer : Kirsten Theibel…………………………….……………tlf: 27524910

Bestyrelsesmedlemmer:


Eve H. Lund…………………………tlf: 20850409

Hans Jochumsen…………………tlf: 23271637

Linda Jensen……………………….tlf: 27812576

Anne Grethe Gylling...........tlf:


Karsten Skov Jensen..........tlf:

Vores samarbejds partner