Forsiden. Det er her set sker.

                                

                              Sidste nyt fra borgerforeningen


CHRISTINE PRISEN 2023


I sidste udgave af foreningsnyt  (01/24)skrev vi om de 7 kandidater til Christine prisen 2023. se evt. begrundelsen for opstilling i denne udgave. 


I februar udgaven har vi stemmesedler til alle borgere på 18 år og derover, som kan stemme på én af de opstillede, som man mener skal vinde Christineprisen 2023. Christineprisen er et skulderklap til vedkommende, eller til en gruppe.

Der kan stemmes én gang pr. borger, med angivelse af navn og adresse.


Der kan stemmes hele marts måned, tirsdag den 2. april slutter afstemningen.


Der vil blive sat stemmekasser op ved Slagter Bo,  Rema 1000 og Klubhus cafeen. Men er også velkomment il at ligge sin stemmeseddel i postkassen på Enebærvej 22 (Maja Guldbæk). 


De opstillede kandidater er følgende:


Kandidat nr. 1: Sejs-Svejbæk menighedspleje v. Anette Kold
(For indsats til glæde for rigtig mange i vores dejlige sogn).


Kandidat nr. 2: Sejs- Svejbæk lokalråd v. Niels Møller
(For en stor indsats og med det mål for øje, at skabe de bedste rammer for os alle).


Kandidat nr. 3: Svejbæk vandværk v. Torben L. Jensen
(For den store indsats den gruppe har gjort for borgerne i Svejbæk igennem årene).


Kandidat nr. 4: Sejs Spejderne v. Ida Raabjerg
(For hendes store indsats i Sejs spejderne og en veldrevet spejderhytte).


Kandidat nr. 5: Team Ron v. Ron og Ulrikke Levenhagen
(For alle de arrangementer, der bliver foreaget igennem et år, småkagebagning, udendørs cafe mm).


Kandidat nr. 6: Camilla Damgaard og Anette Bøge
(For indsatsen med at skaffe Sejs-Svejbæk julebelysning).


Kandidat nr. 7: Kjeld Melgaard Kristensen
(For hans rigtige store arbejde i SSIF igennem mere end 50 år).------------------klip---------------------klip-------------------klip -----------------


Christine prisen 2023:


Jeg /Vi stemmer på : Kandidat nr.:__________


Mit / vores navn:  ___________________________________________________________


Adresse:__________________________________________________________


    ***********************************************************


 GENERALFORSAMLING


Torsdag den 14. marts 24 afholder vi vores ordinære generalforsamling i Multihuset, den lille sal kl. 21.

Dagsordenen ifølge vedtægterne. Vi håber at se så mange af vores medlemmer som muligt :-) Vi vil være vært ved en kop kaffe/the samt lidt sødt..


   ************************************************************


TEATER


Den 20. og 21. april 24 opfører vores teaterafd. musicalen Ronja Røverdatter i Klubhushallen.


Det bliver IKKE en kedelig weekend .. Der vil være røvere, grådværge, rumpe-

nisser og de underjordiske vil osse være at finde i hallen. Og ikke at forglemme Ronja og hendes familie, samt Birk med sin familie. Et eventyr for hele familien. 


Søndag eftermiddag efter forestillingen bliver det afsløret, hvem der skal modtage Christineprisen 2023. Så en masse grunde til at møde op.. :-)


Mere om teateret i weekenden 20. og21. april i næste nr. af foreningsnyt.


   ************************************************************


BANKOSPIL


Den 21. marts slutter vi sæsonen for vores bankospil. Indtil da spiller vi som sædvanligt her torsdag kl. 19.


   ***********************************************************


FASTELAVNSFEST


Søndag den 11. feb. afholdt vi vores fastelavnsfest i Multihuset og det var en succes. 

170 mennesker havde fundet vejen til denne fest og der blev slået 5 tønder ned samt kåret dronninge- og kattekonger ved hver tønde.


Der blev solgt amerikansk lotteri og vi havde på dagen,  stadig en gevinst der ikke blev afhentet nemlig : Blå serie F nr. 96 gevinsten blev dog afhentet dagen efter.


En stor og hjertelig TAK  til alle jer der mødte op.. :-)


**********************************************************


                Generel info om Sejs Svejbæk BorgerforeningVi har faste arrangementer hvert år. Fastelavnsfest for hele familien. Teaterforestilling med glade amatører, som bor her i byen.
Skovrensning som vi startede i 1987 og stadig afholder en gang om året i slut april/start maj. Vi hjælper alle indfaldsvejene til området af med skraldet langs vejene.

Skt. Hans aften med bål på Valdemars vig.

Torvedag sammen med de lokale forretninger - en dag hvor vi forsøger at få flere lokale foreninger til at deltage også og prøve, at få folk herude til at handle lokalt netop den dag.

Julemarked og kunstudstilling også med børnekunst. Bankospil hver torsdag i vintermånederne. Og stort julebankospil med skænkede gevinster.
Alle er velkommen til at deltage i vores arrangementer. Medlemmer vil altid få rabat hvis vi kræver indgangsgebyr.
Vi synes selv vores årlige kontingent er til at overkomme: 100 kr. for enkeltmedlemmer og 175  kr. for husstandsmedlemmer ( mor – far og alle hjemmeboende børn under 18 år).

1. – mobil pay 82318
2. - bankoverfører på Reg.1551 - konto 8025037

HUSK NAVN og ADRESSE eller MEDLEMSNR.


BESTYRELSEN i BORGERFORENINGEN


Formand : Maja H. Gulbæk……………….……………………….tlf: 28682066

Kasserer : Kirsten Theibel…………………………….……………tlf: 27524910

Bestyrelsesmedlemmer:


Eve H. Lund…………………………tlf: 20850409

Hans Jochumsen…………………tlf: 23271637

Linda Jensen……………………….tlf: 27812576

Anne Grethe Gylling...........tlf:


Karsten Skov Jensen..........tlf:

Vores samarbejds partner