Forside, det er her, det sker Hvem er vi Teater Boerneteater Pensionistfest Fastelavn Skovrensning Skt. Hans Torvedag Christine Prisen Lotterispil Kunst-udstilling Sodavands-disco Jule-marked Julens Glaeder Love og regler Link Kontakt bestyrelsen Det skrev deKommende

arrangementer

KLIK HER KLIK HER KLIK HER


Banko Banko Banko

Hver torsdag aften kl. 19,00 spiller vi bankospil i den lille sal i Multihuset alle er velkommen….

Torsdag den 8. dec spiller vi det årlige julebankospil med skænkede gevinster  kl. 19,00.

Glæder os til at se jer igen - og tag endelig naboen med...

"Kurne - we do mæ til banko.......? "Alle er velkommen.

Vigtigt Christine prisen.

Husk det er 1. dec. senest -  der kan opstilles kandidater til den lokale Christine – pris --- man kan maile navnet på den eller de personer, som man gerne vil opstille.

Husk eget navn og adresse samt begrundelsen til  mgulbaek@fiberpost.dChristineprisen blev indstiftet i 1990 i anledning af Borgerforeningens 30 års jubilæum og er uddelt hvert år siden – minus et enkelt år – Prisen er et skulderklap til en eller flere som har gjort noget for vores område – gjort noget for andre i området eller forskønnet et område herude – man har måske også gjort Sejs-Svejbæk kendt ud over bygrænse - kommunegrænse eller landegrænse.Det foregår således at folk herude opstiller en kandidat som afleveres til Borgerforeningen med begrundelse for hvorfor denne person eller gruppe fortjener et skulderklap. 

I Okt. Nummeret åbnes der for opstillinger og derefter så kan alle borgere i vores område stemme på kandidaterne - alle over 18 år med bopæl i Sejs – Svejbæk har stemmeret.

GENERALFORSAMLING  

Torsdag den 27. okt afholdt vi vores årlige generalforsamling og der var mødt 30 personer op - det var dejligt at se at der kom flere end de sidste år.
Formandsberetningen og regnskabet blev vedtaget og der var ingen nye forslag. Kontingentet forbliver uændret.
Valg: Maja H. Gulbæk blev genvalgt.
Ingrid Thorsted blev genvalgt.
Kirsten Theibel ønskede ikke genvalg og
Lis Jensen blev valgt i stedet.
Vi manglede en person i bestyrelsen og vi fik denne aften et nyt medlem mere i bestyrelsen nemlig Mona Michaelsen, så for første gang i flere år er vi fuldtallig i bestyrelsen  
Formand Maja H. Gulbæk -
Kasserer Peter Fahnøe -
Ingrid Thorsted -
Eve H. Lund -
Carsten S. Jensen -
Lis Jensen  
Mona Michaelsen.
Revisorer  - genvalg til Aase Høyer og Doris Nielsen.

Kontigent.
Har du tegnet medlemskab eller fornyelse af medlemskab af Borgerforeningen ellers er det tiden nu….

Har du / I ikke modtaget et girokort i sidste Foreningsnyt kan du henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller direkte til vores kasserer Peter Fahnøe tlf: 86846269.

Personligt medlemskab 100,- kr. for et år og Husstandsmedlemsskab 2 voksne og hjemmeboende børn under 18 år. 175,- kr. for et år.
Kunstudstilling og Julemarked.
I weekenden 19. og 20. nov. afholdt vi den årlige kunstudstilling og julemarked i hele Multihus og klubhushallen.

Der var pænt besøgt hele weekenden og der var ca. 400 gæster begge steder hos børnekunsten på 1. sal var der rigtig mange der skulle se deres flotte udstilling.

Kunstudstillingen (se omtale andet steds) var en virkelig flot udstilling som folk talte meget om derovre - tak til alle kunstnerne der havde deres værker med .

Børneudstillingen er som altid også rigtig godt besøgt for hele familien skal jo se hvad der foregår i børnehaven og deres kreative evner - igen en flot udstilling tak til børnene og tak til alle de voksne fra Tyttebærhuset som igen stiller sig til rådighed hele weekenden.

På Julemarkedet var der hele tiden en lind strøm af mennesker - nogle boder solgte rigtig meget og andre knap så meget men der var nok at se på og købe med hjem. Tak til alle jer der havde boder med og ville vise hvad I sysler med - tak.

Ved Borgerforeningens bod var der en konkurrence om , at vinde et juletræ (gavekort til et fra Linå Vesterskov) - og der skulle gættes på hvor mange pebernødder der var i et stort glas: Der var  425 stk og 2 havde næsten det rigtige nemlig 430 stk. og 423 stk begge gavekort er udleveret til vinderne.Der blev også solgt amerikansk lotteri om en julekurv hver dag - vindernr. 

Lørdag : Gul serie C. nr. 50 (kurven er udleveret til vinderen)

Søndag : Grå serie H.nr. 16  (kurven er udleveret til vinderen)

       
Teater
Den 4. og 5. feb. 2017 afholder vi teater for hele familien - " VINDEN I PILETRÆET" med de kendte dyr som tudse - rotte - grævling og alle musene med mere.....Det hele foregår i Klubhushallen.

Vi spiller lørdag den 4. feb. kl. 15,00

 Premiere lørdag den  4. feb. kl. 19,00 - festforestilling med uddeling af Christineprisen bagefter.

Søndag den 5. feb. kl. 12,30 sidste forestilling.

Hold øje med plakater i januar måned   

En oplevelse for hele familien./reklame2.jpg/slagterbo.jpg/rema1000.jpg


HUSK - vi er til for dig... Grine

     MEN vi har også brug for dig - og din        støtte. For kun 15 kr. om måneden er          hele husstanden medlem. Det er da billigt..! 


   
Log ind | Sejs SvejbŠk Borgerforening