Forside, det er her, det sker Hvem er vi Teater Boerneteater Pensionistfest Fastelavn Skovrensning Skt. Hans Torvedag Christine Prisen Lotterispil Kunst-udstilling Sodavands-disco Jule-marked Julens Glaeder Love og regler Link Kontakt bestyrelsen Det skrev deKommende

arrangementer

KLIK HER KLIK HER KLIK HER


Banko Banko Banko

Den 22. marts afholdt vi vores sidste bankospil i denne sæson og lige efter dette spil afholdt vi for første gang i foreningens historie ekstra ordinær generalforsamling – som kun omhandlede vedtægtsændringer – mere herom i næste nummer.


BANKOSPIL med skænkede gevinster :

"Kurne - we do mæ til banko.......? "Alle er velkommen.

DØDSFALD

Mandag den 26. februar døde Peter Fahnøe få dage før han fyldte 83 år.

I år ville Peter have haft 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem og de sidste 10 år som kasserer i borgerforeningen.

Os der fulgte Peter lidt tæt kunne se og mærke på ham det sidste ½ år at han ikke havde det godt og konstant var syg af det ene og andet.

Lige før jul blev Peter indlagt på sygehuset og derefter gik det stærkt tilbage for den før så aktive mand – det havde vi svært ved at fatte og det var der mange der heller ikke kunne.

Peter var med i mange ting foruden som kasserer i vores forening var han aktiv i bunkers museet i Silkeborg og i hjemmeværnet – i sejlklub og flyveklub samt lokal historisk forening – brugsrådet osv. – der er nok mange flere som ikke er nævnt her.

Peter var meget aktiv i Borgerforeningen om vi skulle holde teater – kunstudstilling eller ud og rense skovene og vejene omkring vores område – han vil blive meget savnet i bestyrelsen.

Peter mistede sin hustru Lissy sidste år i april – Vores tanker går til deres 3 sønner og deres familier i denne tid .

Ære være hans minde.


Maja H. GulbækTEATERSå ske det igen i Sejs-Svejbæk at vi kan invitere til teaterforestilling….

I år skal vi opføre familieforestillingen ”Orla Frøsnapper” med lokale kræfter. Flere familier deltager på scenen og det er sjovt at se hvor godt man kan have det på tværs af generationerne.

Det hele foregår i Klubhushallen v. idrætsforeningen.

Lørdag den 21. april   

                   kl. 13,30 – premiere                           kl. 16,30 -  2. forestilling

Søndag den 22. april

        kl. 14,00 – 3. forestilling -

Efter forestillingen uddeles året lokale Christine pris 2017.

Entre :  50,- kr. for børn 3-12 år -   60, - kr. for pensionister  og 75,- kr. for voksne

           Alle medlemmer af Dagli’ brugsen kan                         købe billetterne i brugsen                      fra Fredag den 6. april med 10,- kr. rabat.

 


SKOVRENSNING

Lørdag den 5. maj 2018 afholder vi vores årlige skovrensningsdag omkring Sejs – Svejbæk -alle indfaldsveje til vort område.

Vi starter kl. 9.00 på Valdemars Vig hvor vi starter med kaffe og te samt rundstykker.

Derefter uddeles ruterne og holdene går i gang – der vil undervejs komme væskeforsyning og når vi ved middagstid slutter på ”De små fisk” serveres der varm suppe.

Alle er velkommen dog skal børn under 12 år være ifølge med voksne – der kræves intet for at være med -  gode travesko evt. havehandsker og lysten til at hjælpe naturen af med affald .Vi har nu i over 30 år holdt denne tradition i hævd og håber der er mange der vil hjælpe med at holde affaldet nede.

STEMMESEDDEL  TIL  CHRISTINEPRISEN 2017

Alle borgere i Sejs- Svejbæk over 18 år har ret til at stemme om kandidaterne til årets pris

Man opgiver navn og adresse – IKKE fordi vi skal kontrollerer hvad du stemmer på men for ikke nogen stemmer som ikke er bosiddende i vores område og ikke er gamle nok .En husstand kan godt have forældre og hjemmeboende børn  på 18 år - samme stemmeseddel.JULENS GLÆDER

 ” som er en meget gammel forening, hvor man sparer op hele året ved køb af spare mærker og så får man pengene udbetalt til jul. 

I gamle dage brugte man pengene til at holde jul for i dag bruges de til gaver rejser osv…. men der er ikke noget med renter, man får det beløb ud som man sætter ind og der er kun udbetaling til jul. Er man interesseret i at være med i denne forening kan man rette henvendelse til : Maja H. Gulbæk tlf: 28682066 


 Hjemmesiden.

Hjemmesiden har nået en tid, hvor systemet bag siden ikke er fremtidssikkeret.
Derfor vil der i løbet af de næste måneder komme en helt ny side i et nyt design.

Med venlig hilsen

Webansvarlig

Michael Theibel/reklame2.jpg/slagterbo.jpg/rema1000.jpg


HUSK - vi er til for dig... Grine

     MEN vi har også brug for dig - og din        støtte. For kun 15 kr. om måneden er          hele husstanden medlem. Det er da billigt..! 


   
Log ind | Sejs SvejbŠk Borgerforening