SIDSTE NYT FRA BORGERFORENINGEN.
 
Der ligger en del i støbeskeen angående arrangementer i år og vi venter med spænding på udviklingen med corona .
Vi kan ikke komme i gang før der gives grønt lys fra myndighederne, hvilket siger sig selv – heldigvis går det mod sommer og varme samt en del vaccinationer, som forhåbentlig tilsammen kan få denne pandemi så langt ned , at det bliver forsvarligt , at starte op igen.
Vi glæder os til , at komme i gang .
 
 
 
Skt. Hansaften
 
Sejs-Svejbæk Borgerforening aflyser Skt.Hansaften på Valdemars Vig 2021
 
 
SKOVRENSNING.
 
Lørdag den 8. maj kunne Borgerforeningen afholde sit første arrangement efter corona lukningen og det blev vores årlige skovrensning / affaldsindsamling.
 
Vi mødtes kl. 9,00 ved ”De små fisk” og der mødte 9 børn og 18 voksne op og alle var fornuftigt klædt på til tur i skov og på vej. Vi startede med kaffe og juice og smurte rundstykker og hver enkelt i poser på grund af smittefare . Derefter fik hver enkelt en trafikvest på og poser samt ”grabbere” så man kunne få alt op. 1 pose med frugt skulle man også tage med og så fik man ruter delt ud .
 
Vi fik renset i Linå Vesterskov af 2 hold – Borgdalvej fik også besøg af 2 hold og Skoven på begge sider af Sejsvej og nede langs vandet ind til viadukten fik 4 hold så der var gang i opsamlingen. Trods det , at der var landsindsamling nogle uger før fik vi i alt indsamlet 17 store sække affald – 1 rusten zinkvask – rustne jernrør – træstolper og et kæmpebundt SIF blade næsten gravet ned årgang 2015, og igen en masse glasskår og flasker og dåser.
 
Vi fik meget samlet omkring hundeskoven og der var alt i alt også herude en masse mundbind.
 
 
Da alle samledes igen kom Lasse fra Slagter Bo med dejlig varm suppe – jeg vover at kalde det årets bedste suppe efter endt indsamling.
Det var i år nr. 34. gang vi gik i skovene og hjalp naturen af med affaldet. Vi skulle have holdt jubilæum , men det satte corona stop for sidste år.
Stor tak til alle deltagere som ville deltage i dette arrangement og mange af børnene var vilde
med , at samle affald – vi kan godt mærke , at børnene bliver mere og mere miljøbevidste og tak for det.
 
Vi vil gerne takke Rema 1000 for drikkevare til os alle – Dagli ’ brugsen for rundstykker ,kaffe og smør – Linå Vesterskov v. Søren Kristiansen for frugt til deltagerne og ikke mindst slagter Bo for varm suppe.
 
 
 
GENERALFORSAMLINGER
 
Vi fik ikke afholdt generalforsamling i borgerforeningen eller spareforeningen i 2020.
Når samfundet lukker op igen finder vi en dato for afholdelse af disse arr.
Borgerforeningens ordinære generalforsamling og spareforeningen - Julens glæde’ s – ekstraordinære 2 generalforsamlinger – med henblik på nedlæggelse af spareforeningen.
 
Christineprisen 2019 – skal vi også have delt ud i 2021. Der er 5 /6 kandidater som der skal stemmes om – mere herom senere.
 
KONTINGENT
 
Kontingent:
Vi vil her gerne takke alle vore medlemmer af borgerforeningen med fornyelse af medlemskab.
Det var med noget bæven , at vi sendte girokort ud i sidste måned – for ville nogen forny medlemskab i foreningen når vi nu næsten har ”ligget brak” et helt år.
Vi blev glædelig overrasket for næsten alle har fornyet medlemskab og vi har fået en del nye medlemmer – tak til alle for det.
Vi har jo i det sidste år ikke afholdt de arrangementer der giver penge i foreningen. Teater – bankospil og julemarked samt julebankospil.
Vi har også hørt om flere der IKKE kunne bankoverfører penge til borgerforeningen – der er nu et andet nummer man kan bruge , hvis det ene reg. Nr. ikke kan bruges.
 
Man kan tegne medlemskab på disse 3 måder :
 
1. – mobil pay 82318
2. - bankoverfører på Reg.4716 – konto 8025037
3. - bankoverfører på Reg.1551 - konto 8025037
 
HUSK NAVN og ADRESSE eller MEDLEMSNR.
 
JUBILÆUMSFEST
 
Sidste år fyldte borgerforeningen 60 år og dette skulle vi have fejret med en jubi-fest , den blev
også udsat.
Vi håber , at alt flasker sig i år – så vi kan holde en forsinket 60 års fødselsdag for alle vore medlemmer med spisning, dans og hygge , herom senere – lige nu venter vi spændt ,som resten af landet om vi må samles igen under normale forhold. Vi melder ingen dato ud føt vi ved noget mere.
 
PLANLÆGNING
 
Vi følger med i det der kommer fra myndighederne omkring forsamlinger mm. og så må vi handle derpå .
Skt. Hansaften ? Torvedag ?
 
 
AFLYSNINGER 
 
Efter krisemøde er det vedtaget at borgerforeningen IKKE afholder bankospil før sæsonen 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follow us on Facebook