SIDSTE NYT FRA BORGERFORENINGEN.
 
Vi vil gerne ønske alle vore medlemmer - samarbejdspartnere – sponsorer og hjælpere : 
 
En rigtig glædelig jul samt et fredeligt og coronafrit nytår.
 
Det er med bange anelser , at vi ser corona smitte tallet stige i landet selv i vores eget område og børn og lærer sendes hjem i isolation , vi kan ikke rigtig fatte , at vi igen igen må aflyse eller udsætte arrangementer, MEN det gør vi – vi synes ikke der har været nogle arrangementer i år og de kan tælles på en hånd ….. MEN VI VENDER FRYGTELIG TILBAGE i 2021 -NÅR MYNDIGHEDERNE SIGER GOD FOR DET.
 
Foreningsnyt udkommer først igen til februar 2021.
 
Hvad indebærer det så for os i borgerforeningen – Vi skulle efter planen starte vores bankospil op i januar – vi følger tæt med i udmeldingerne fra myndighederne……. Så vi beder alle vore spillere orienterer sig på vores hjemmeside , eller på fb. – eller ringe til et bestyrelsesmedl. – når vi starter op vil der komme plakater op i forretningerne. Lige nu tror vi ikke vi kan starte 7. jan. 2021.
 
Teaterøvning til året forestilling ”Emil fra Lønneberg” kommer nok heller ikke i gang som planlagt , men skuespillerne får besked  - privat.
 
Christineprisen 2019 – skal vi også have delt ud i 2021. Der er 5 /6 kandidater som der skal stemmes om – mere herom til næste år.
 
Vi håber stadig , at vore medlemmer støtter op om Borgerforeningen i 2021 selvom vi har været lukket ned hele dette år – der vil komme husstandsomdelte girokort ud i feb. – til fornydelse eller nyt medlemskab - til nuværende medlemmer kommer , der brev ud i løbet af januar / februar privat.
Vi vil alle gerne i gang igen , men vi må stå sammen – til vi får ok fra myndighederne.
 
Maja H. Gulbæk  formand. F. Borgerforeningen
 
 
 
AFLYSNINGER
Det er med stor beklagelse at vi i borgerforeningens bestyrelse har besluttet , at aflyse vores store arrangement i weekenden 14. og 15. nov. i Multihuset og klubhushallen.
KUNSTUDSTILLING : er aflyst i år – vi håber , at alle vil deltage næste år
JULEMARKED :  er ligeledes aflyst i år – vi håber , at alle vil deltage næste år.
 
 
JULEBANKO SPIL 
Vi har besluttet , at vi også aflyser vores store bankospil med skænkede gevinster i dec. lige her og nu må kun 50 pers. være samlet og vi skal gerne op på 100 pers mindst – derfor aflyser vi også dette i år .
Vi håber der er lidt styr på coronaen næste år.
Efter krisemøde er det vedtaget at borgerforeningen IKKE afholder bankospil før sæsonen 2021/2022 
 
Vores alm. Bankospil er planlagt til at starte op torsdag den 7. jan. 2021 kl. 19,00.
 
 
TEATER ØVNING 
Vi starter først  onsdag den 13. jan. Kl. 19,00 – årets forestilling ”Emil fra Lønneberg”  som opføres den 24. og 25. april 2021. Vores famillieteater Emil fra Lønneberg er aflyst. Vi oplyser løbende når vi starter op igen.
 
Hvis der blandt læserne er et par voksne så mangler vi jer lige til et par små roller – så tilmeld dig til Maja H. Gulbæk  tlf: 2868 2066. senest 1. jan. 2021.
 
 
GENERALFORSAMLINGER
Spareforeningen ” Julens glæde”
Torsdag den 11. februar  kl. 21,00 (efter bankospil) i Multihusets lille sal  - forslag nedlæggelse
Af foreningen.
Torsdag den 25. februar kl. 21,00 (efter bankospil ) i Multihusets lille sal -  Ekstra  ordinær generalforsamling . Et punkt – nedlæggelse af foreningen. Er aflyst
 
 
Borgerforeningens generalforsamling 
Torsdag den 11. marts kl. 21,00  ( efter bankospillet). I Multihusets lille sal – Dagsordenen  i flg. Lovene. Er aflyst
 
 
 
 
 
 
Follow us on Facebook