Pesionistfest

Pensionistfest

NYTÅRSKOMSAMMEN FOR PENSIONISTERFor en del år siden bestemte man, at overskuddet fra "Julens glæde" skulle bruges til en fest for de lokale pensionister. Dette har man fastholdt - så derfor er der hvert år i marts måned en søndag, hvor de lokale pensionister bliver inviteret til en hyggedag.


Vi starter dagen med kaffebord med tilhørende hjemmebag. Som regel er der en form for underholdning under kaffen. Herefter bliver der spillet, og det er alt fra kort til terninger.


Til aften serveres der sildemad,  smørrebrød og ostemad. Der afsluttes med bankospil. På stedet kan der købes øl, vin og vand.


Der betales et lille beløb i entré, så alle kan være med!


Kom og hyg dig med de lokale, friske og rørige pensionister...


Nærmere info vedr. dette arrangement kommer på forsiden

Vores samarbejds partner