Sidste nyt fra borgerforeningen.
 
 
 
Teater
 
 
Den 23.- 24.-april opførte vi i teaterafd. familiestykket ” Peter Pan ”, med 24 skuespillere på scenen og alle i alderen 7 – 70 år.
 
Det blev en super succes og der var i alt 325 tilskuer i alt på weekenden, hvilket er meget herude.
Der var nerver på for halvdelen af skuespillerne havde aldrig stået på en scene før , men alle klarede sig med bravour da det gjaldt.
 
En stor tak til alle der hjalp os med det elektriske – scenen – kulisserne uden jeres hjælp var det ikke blevet til noget.
 
 
En dejlig weekend for alle der var med.
 
 
 
Skovrensning
 
 
Allerede ugen efter teater lørdag den 30. april afholdt vi skov rensning (skraldedag) her i området.Vi mødte op ved ”De små fisk” og der var mødt 35 personer op. Efter kaffe og juice og rundstykker , blev man delt op i hold og sendt afsted på ruterne.
 
Ved middagstid samledes vi igen ved ”De små fisk” og så fandt vi ud af , at der var samlet ca. 22 sække affald op på Sejsvej – Borgdalsvej – Linå Vesterskov og Julsøvej fra Sejs indkørselen til forretningsområdet.
 
Der blev talt en del om oplevelser på turen – især var de hold der samlede ved motorvejs til – og fra kørsler noget forarget på de 2 steder var der 8 sække affald samlet op.
 
Vi sluttede ved ”De små fisk” med varm suppe fra Slagteren.
 
Vi vil gerne her takke sponsorerne : Rema 1000, for drikkevarer – Dagli ’ Brugsen , for rundstykker og smør – Slagter Bo , med varm suppe – og Linå Vesterskov , for frugt til alle deltagerne.
 
Torvedag
 
Lørdag den 21. maj – havde vi med forretningerne den lokale torvedag.
Vi var lidt spændte på vejret da det hele jo foregik udendørs. Det startede ikke godt vejrmæssigt lidt regn ,men de fleste til loppemarkedet havde sørget for regnslag og plastik overtræk til alle ”lopperne” og Brugsen stod også næsten i tørvejr.
I starten kom der ikke så mange , men efterhånden som folk havde fået morgenbordet overstået dukkede der flere og flere op og nu var der godt besøg overalt.
 
Slagter Bo havde bod med øl og pølser og der var Nicki Juhl og en af vennerne der underholdt med musik og der var mange der fik frokosten i det fri.
Dagli’ Brugsen havde smagsprøver fra Voel is – Grauballe øl og Pizzamanden Ole lavede pizza smagsprøver – Rema 1000 havde børnekonkurrencer , som også gik godt.
 
 
Borgerforeningen afholdt loppemarked på brugsens P plads og der var 17 boder med al verdens lopper og nogle fik solgt en masse og andre tog det som en oplevelse…….alt i alt et godt arrangement.
 
Skt. Hansaften
 
Borgerforeningens Skt. Hansbål på Valdemars Vig har vi med sorg AFLYST i år – vi har ikke mandskab nok og ser os derfor ikke i stand til , at afholde dette arrangement. Vi håber vi vender godt tilbage igen næste år. 
 
 
Kontingent
 
Hvis man vil være medlem af borgerforeningen og støtte vores arbejde med især de kulturelle ting i vores område.
 
Vi har faste arrangementer hvert år. Fastelavnsfest for hele familien. Teaterforestilling med glade amatører , som bor her i byen.
Skovrensning som vi startede i 1987 og stadig afholder en gang om året for , at hjælpe alle indfaldsvejene til området af med skraldet langs vejene.
 
Skt. Hans aften med bål på Valdemars vig.
 
Torvedag sammen med de lokale forretninger - en dag hvor vi forsøger , at få flere lokale foreninger til , at deltage også og prøve , at holde folk herude til at handle lokalt netop den dag.
 
Julemarked og kunstudstilling også med børnekunst. Bankospil hver torsdag i vintermånederne. Og stort julebankospil med skænkede gevinster.
Alle er velkommen til , at deltage i vores arrangementer. Medlemmer vil altid få rabat hvis vi kræver indgangsgebyr.
Vi synes selv vores kontingent er til , at overkomme – 100,- kr. for enkeltmedlemmer om året og 175,- kr. for husstandsmedlemmer ( mor – far og alle hjemmeboende børn under 18 år). om året.
 
1. – mobil pay 82318
2. - bankoverfører på Reg.4716 – konto 8025037
3. - bankoverfører på Reg.1551 - konto 8025037
 
HUSK NAVN og ADRESSE eller MEDLEMSNR.
 
 
Bankospil
 
Bankospil.
Vi spiller bankospil , hver torsdag i Multihusets lille sal kl. 19 – ca. kl. 21.
Der er plads til flere spillere. 
 
 
 
Generalforsamling
 
Torsdag den 31.marts 2022 kl. 21.00 i Multihusets lille sal, afholdes lige efter vores bankospil.
Vi håber , at se en masse af vores medlemmer - nye som gamle – vi kommer til , at skulle bruge 2 ,som kunne tænke sig , at komme ind i en aktiv forening og gøre en forskel .Vi har 2 bestyrelsesmedlemmer som gerne vil trække sig nu.
Vi starter først vores generalforsamling kl. 21,00 idet vi har gode erfaringer for , at der møder flest op – man har nået aftensmaden og har puttet børnene – derfor det sene tidspunkt.
 
Bestyrelsen : Maja H. Gulbæk (formand) - Kirsten Theibel ( Kasserer ) – Mona Michaelsen ( sekretær – ønsker , at trække sig) – Lis Jensen ( bestyrelsesmed.)
Eve H. Lund ( bestyrelsesmedlem) – Hans Jochumsen (bestyrelsesmedlem) – Irene Schults (har trukket sig på grund af sygdom ).
 
 
 
 ”Julens glæde” – spareforeningen.
 
 
Foreningen blev stiftet i 1916 og har ”kørt” siden – lige indtil nu .
 
I starten var det jo tænkt , som en opsparing til julegaver til mindrebemidlede familier , men i løbet af foreningens virke kom der flere og flere sparer til og det blev hovedsalig stadig brugt til julegaver – eller vinterferier mm.
 
 
Foreningen blev kørt af en bestyrelse , men de gav efterhånden op og foreningen fik ny bestyrelse og var så i gang igen.
For ca. 20 år siden var foreningen igen ved ,at gå ned og borgerforeningen blev tilbudt , at få den under sig og det har vi så ”kørt” lige til nu, hvor en lukning af kontantautomaten i Sejs - og en corona nedlukning gjorde det svært for folk , at have kontanter hjemme og foreningen havde ikke så medlemmer.
Alt dette gjorde , at vi nov. måned havde indkaldt til generalforsamling med henblik på at lukke denne forening.
Ved den første generalforsamling blev forslaget enstemmigt vedtaget og ved den ekstraordinære generalforsamling 14 dage efter blev foreningen helt lukket.
Det er med vemod , at vi måtte lukke en så gammel forening i vores område men tiden havde overgået formålet, og bankernes måde , at håndterer disse penge gjorde , at vi nu sagde stop. Det kostede også borgerforeningen penge , at styre denne spareforening.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follow us on Facebook