Sidste nyt fra borgerforeningen.
 
 
Fastelavnsfest
 
Søndag den 27. februar afholdte vi fastelavnsfest i Multihuset – det var en stor succes, vi samarbejdede med Sejs kirke. De startede i kirken med fastelavns guds tjeneste og gik så i samlet flok og syngende fra kirken over i Multihuset , hvor vi havde arrangeret fastelavnsfest.
Vi havde 5 tønder – 3 til børnene og 2 til de voksne der var ca. 112 personer med og vi havde en dejlig eftermiddag , hvor vi hyllede diverse kattekonger og dronninger. Så fik alle fastelavnsboller og juice eller kaffe før vi skulle kårer de bedste dragter. Men da alle havde gjort noget ud af udklædningerne skulle alle jo have en lille gave med hjem og det faldt i god jord hos børnene .
Tak til alle hjælperne fra vores forening og fra kirken.
 
 
Teater
 
 
Lørdag den 23. april og søndag den 24. april – opfører vi i klubhushallen familiestykket ”Peter Pan”.
 
Der er 23 skuespillere , som øver på livet løs lige nu og øver sange mm. Vi håber , at mange vil lade vejen falde forbi denne weekend og støtte den lokale kultur.
 
Vi opfører stykket : lørdag kl. 14,00 og kl. 18,30 og søndag kl. 14,00.
 
 
 
Entre - Medlemmer af borgerforeningen : 40,- kr. for børn (3 – 12 år)
 
50,- kr. for pensionister
 
60,- kr. for voksne
 
Entre – for IKKE medlemmer af borgerforeningen:
 
50,-kr. for børn (3-12 år)
 
60,- kr. for pensionister
 
75,- kr. for voksne.
 
 
Skovrensning
 
Lørdag den 30.april arrangerer vi vores årlige skov rensning – vi rengøre alle indfaldsveje til Sejs-Svejbæk.
Vi skal have hjælp af alle dem, som vil hjælpe naturen af med affald. – vi renser langs vejene igennem Linå Vesterskov til Svejbæk.
Borgdalvej fra motorvejen og til lyskrydset i Sejs-Svejbæk - på Sejsvej fra viadukten til Sejs.
Hvis vi bliver mange nok samler vi også på Julsøvej og langs Remstrup å fra viadukten til ”De små fisk”.
 
 
Vi håber der vil møde mange op og hjælpe denne dag , så alt kan blive ryddet. Vi starter kl. 9,00 på Valdemars vig i starten af Sejs.
Her starter vi med rundstykker og kaffe /juice – vi bliver delt op i hold og får gribbere og poser med samt en trafik vest på . Havehandsker tager man selv med og tøj efter vejret.
 
Børn under 12 år skal være ifølge med voksne da vi går langs trafikerede veje.
Vi håber , at se en masse som vil tage ansvar for vores natur. Turen slutter med varm suppe ved ”de små fisk”.
Vi har nu gået denne tur 35 år og har hjulpet naturen af med ca. 875 store sække affaldsposer mm.
 
Man møder bare op kl. 9,00 den 30. april.
 
Torvedag
 
Lørdag den 21. maj afholder Rema 1000 – Dagli’ Brugsen – slagter Bo og borgerforeningen den lokale torvedag . vi starter kl. 10,00 og slutter kl. 13,00 .
Programmet er ikke helt færdigt , men der bliver bagagerumsmarked og musik samt torvedagstilbud… mere herom i næste nummer.
Hvis du vil have en stadeplads til , at sælge ud af alle dine ting og sager så kan du allerede nu tilmelde dig til Maja på tlf: 2868 2066 og få en plads – den er gratis , men der skal tilmeldes. 
 
Kontingent
 
Hvis man vil være medlem af borgerforeningen og støtte vores arbejde med især de kulturelle ting i vores område.
 
Vi har faste arrangementer hvert år. Fastelavnsfest for hele familien. Teaterforestilling med glade amatører , som bor her i byen.
Skovrensning som vi startede i 1987 og stadig afholder en gang om året for , at hjælpe alle indfaldsvejene til området af med skraldet langs vejene.
 
Skt. Hans aften med bål på Valdemars vig.
 
Torvedag sammen med de lokale forretninger - en dag hvor vi forsøger , at få flere lokale foreninger til , at deltage også og prøve , at holde folk herude til at handle lokalt netop den dag.
 
Julemarked og kunstudstilling også med børnekunst. Bankospil hver torsdag i vintermånederne. Og stort julebankospil med skænkede gevinster.
Alle er velkommen til , at deltage i vores arrangementer. Medlemmer vil altid få rabat hvis vi kræver indgangsgebyr.
Vi synes selv vores kontingent er til , at overkomme – 100,- kr. for enkeltmedlemmer om året og 175,- kr. for husstandsmedlemmer ( mor – far og alle hjemmeboende børn under 18 år). om året.
 
1. – mobil pay 82318
2. - bankoverfører på Reg.4716 – konto 8025037
3. - bankoverfører på Reg.1551 - konto 8025037
 
HUSK NAVN og ADRESSE eller MEDLEMSNR.
 
 
Bankospil
 
Bankospil.
Vi spiller bankospil , hver torsdag i Multihusets lille sal kl. 19 – ca. kl. 21.
Der er plads til flere spillere. Vi holder lige nu juleferie , men starter igen op den 6. jan. 2022.
 
 
 
Generalforsamling
 
Torsdag den 31.marts 2022 kl. 21.00 i Multihusets lille sal, afholdes lige efter vores bankospil.
Vi håber , at se en masse af vores medlemmer - nye som gamle – vi kommer til , at skulle bruge 2 ,som kunne tænke sig , at komme ind i en aktiv forening og gøre en forskel .Vi har 2 bestyrelsesmedlemmer som gerne vil trække sig nu.
Vi starter først vores generalforsamling kl. 21,00 idet vi har gode erfaringer for , at der møder flest op – man har nået aftensmaden og har puttet børnene – derfor det sene tidspunkt.
 
Bestyrelsen : Maja H. Gulbæk (formand) - Kirsten Theibel ( Kasserer ) – Mona Michaelsen ( sekretær – ønsker , at trække sig) – Lis Jensen ( bestyrelsesmed.)
Eve H. Lund ( bestyrelsesmedlem) – Hans Jochumsen (bestyrelsesmedlem) – Irene Schults (har trukket sig på grund af sygdom ).
 
 
 
 ”Julens glæde” – spareforeningen.
 
 
Foreningen blev stiftet i 1916 og har ”kørt” siden – lige indtil nu .
 
I starten var det jo tænkt , som en opsparing til julegaver til mindrebemidlede familier , men i løbet af foreningens virke kom der flere og flere sparer til og det blev hovedsalig stadig brugt til julegaver – eller vinterferier mm.
 
 
Foreningen blev kørt af en bestyrelse , men de gav efterhånden op og foreningen fik ny bestyrelse og var så i gang igen.
For ca. 20 år siden var foreningen igen ved ,at gå ned og borgerforeningen blev tilbudt , at få den under sig og det har vi så ”kørt” lige til nu, hvor en lukning af kontantautomaten i Sejs - og en corona nedlukning gjorde det svært for folk , at have kontanter hjemme og foreningen havde ikke så medlemmer.
Alt dette gjorde , at vi nov. måned havde indkaldt til generalforsamling med henblik på at lukke denne forening.
Ved den første generalforsamling blev forslaget enstemmigt vedtaget og ved den ekstraordinære generalforsamling 14 dage efter blev foreningen helt lukket.
Det er med vemod , at vi måtte lukke en så gammel forening i vores område men tiden havde overgået formålet, og bankernes måde , at håndterer disse penge gjorde , at vi nu sagde stop. Det kostede også borgerforeningen penge , at styre denne spareforening.
 
 
 
Fremtidige arrangementer
 
 
Skovrensning - lørdag den 30. april kl. 9,00 – alle er velkommen
( vi hjælper naturen af med affald på alle indfaldsveje til Sejs-Svejbæk)
 
Torvedag – en dag hvor vi sammen med forretningerne forsøger, at holde folk herude frem for , at tage til Silkeborg og handle – vi håber denne dag finder sted i maj /juni.
 
Skt. Hans aften Vi afholder denne aften , torsdag den 23. juni kl. 20 på Valdemars Vig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follow us on Facebook